Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2013

Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής - Βίντεο

Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού 2013

Εικόνα
Δελτίο τύπου Ένωσης Διαιτολόγων-Διατροφολόγων ΕλλάδοςΗ φετινή Παγκόσμια μέρα Διατροφής / Επισιτισμού είναι αφιερωμένη στο ζήτημα δημιουργίας βιώσιμων συστημάτων παραγωγής τροφίμων, μεταποίησης και διακίνησής τους στους ανθρώπους του πλανήτη. Αυτό που για πολλούς ανθρώπους είναι αυτονόητο, η καθημερινή και εύκολη πρόσβαση σε τροφή, για άλλους είναι ένας διαρκής αγώνας επιβίωσης.
Το επισιτιστικό  ζήτημα στο πλανήτη μας δεν μπορεί και δεν θα λυθεί μέσα από την φιλευσπλαχνία των πλουσίων προς τους φτωχούς. Η σταθερή επάρκεια ποιοτικής τροφής απαιτεί ανάπτυξη υποδομών για την καλλιέργεια και την μεταποίηση των τροφίμων, απαιτεί δράσεις για την προστασία της καλλιεργήσιμης γης από την ανθρώπινη παρέμβαση (υπερ- καλλιέργεια, μόλυνση περιβάλλοντος κλπ) και σεβασμό στις φυσικές πλουτοπαραγωγικές πηγές του πλανήτη.
Όλα αυτά για να γίνουν όμως χρειάζονται την ανάπτυξη και την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού και τον σχεδιασμό μακρόπνοων πολιτικών που θα θέτουν σαν πρωταρχικό ζήτημα την ανάπτυξη…