Η Ε.Ε.βάζει στοπ στους ισχυρισμούς υγείας στην επισήμανση και διαφήμιση τροφίμων

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τρόφιμα: η Επιτροπή εκδίδει κατάλογο-ορόσημο με τους επιτρεπόμενους ισχυρισμούς επί θεμάτων υγείας
Bρυξέλλες, 16 Mαΐου 2012

Οι ισχυρισμοί επί θεμάτων υγείας στην επισήμανση τροφίμων και στη διαφήμιση, για παράδειγμα σχετικά με τον ρόλο του ασβεστίου για την υγεία των οστών ή της βιταμίνης C για το ανοσοποιητικό σύστημα, έχουν καταστεί ζωτικά εμπορικά μέσα για να προσελκύσουν την προσοχή των καταναλωτών. Συνεπώς, οι καταναλωτές της ΕΕ αναμένουν σωστές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που αγοράζουν, ιδίως σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων υγείας που διατυπώνονται ενδεχομένως στα προϊόντα.

Σήμερα, εκδόθηκε από την Επιτροπή κατάλογος με 222 ισχυρισμούς επί θεμάτων υγείας. Αυτός ο κατάλογος που βασίζεται σε τεκμηριωμένες επιστημονικές συμβουλές, θα χρησιμοποιείται σε όλη την ΕΕ και θα βοηθήσει επίσης στην εξάλειψη παραπλανητικών ισχυρισμών από την αγορά πριν από το τέλος του έτους.

Ο John Dalli, επίτροπός αρμόδιος για την πολιτική υγείας και καταναλωτών, δήλωσε: « Η σημερινή απόφαση είναι η αποκορύφωση πολυετούς εργασίας και αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη ρύθμιση των ισχυρισμών επί θεμάτων υγείας για τα τρόφιμα. Ο κατάλογος με τους επιτρεπόμενους ισχυρισμούς επί θεμάτων υγείας για όλη την ΕΕ θα διατίθεται στο διαδίκτυο και θα επιτρέπει στους καταναλωτές να κάνουν ενημερωμένες επιλογές παντού στην ΕΕ. Ισχυρισμοί που δεν τεκμηριώνονται επιστημονικά θα πρέπει να αποσυρθούν από την αγορά ύστερα από σύντομη μεταβατική περίοδο.» Ο κατάλογος προβλέπει, επίσης, νομική διαφάνεια για τους παρασκευαστές τροφίμων σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων υγείας που μπορούν ή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Ο διοικητικός φόρτος θα μειωθεί, επίσης, επειδή οι αρχές επιβολής της νομοθεσίας θα είναι εφεξής σε θέση να βασιστούν σε ένα κατάλογο εγκεκριμένων ισχυρισμών επί θεμάτων υγείας και όρων για τη χρήση τους, ώστε να ελέγχουν αν ο ισχυρισμός είναι παραπλανητικός ή όχι.

Ο Επίτροπος Dalli προσέθεσε: «πρέπει όμως να συνεχιστεί το έργο και η Επιτροπή – με την αναγκαία επιστημονική υποστήριξη – θα επικεντρωθεί πλέον στην ολοκλήρωση του έργου της και θα ασχοληθεί με εκείνους τους ισχυρισμούς που εξακολουθούν να εξετάζονται.»

Οι ισχυρισμοί για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η έγκριση θα περιλαμβάνονται στο Μητρώο της Ένωσης επί θεμάτων διατροφής και ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, όπως απαιτείται από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα. Αυτό το Μητρώο της Ένωσης είναι μια διαλογική βάση δεδομένων και υπάρχει στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Οι παρασκευαστές τροφίμων θα έχουν περίοδο 6 μηνών για την προσαρμογή των πρακτικών τους στις νέες απαιτήσεις. Από την αρχή του Δεκεμβρίου 2012 όλοι οι ισχυρισμοί που δεν έχουν εγκριθεί και που δεν είναι εν αναμονή/υπό εξέταση θα απαγορεύονται.

Ιστορικό

Ο εν λόγω κανονισμός της Επιτροπής εφαρμόζει τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3. Τα κράτη μέλη υπέβαλαν καταλόγους με 44 000 ισχυρισμούς περίπου το 2008, οι οποίοι ενοποιήθηκαν από την Επιτροπή σε έναν κατάλογο 4 600 περίπου. Το 2010 αυτοί οι ισχυρισμοί απεστάλησαν στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) η οποία διεξήγαγε επιστημονική αξιολόγηση σχετικά με το αν οι ισχυρισμοί θα μπορούσαν να αιτιολογηθούν. Η EFSA περάτωσε τον κύριο κορμό του έργου για όλους τους ισχυρισμούς επί θεμάτων υγείας εκτός από εκείνους για τις ουσίες βοτάνων τον Ιούνιο του 2011. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να εγκρίνουν τους ισχυρισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού της Επιτροπής κατά τη συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής σχετικά με την αλυσίδα τροφίμων και υγείας των ζώων της 5ης Δεκεμβρίου 2011. Τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέτασαν τον κατάλογο αυτόν κατά την περίοδο ελέγχου, η οποία έληξε χωρίς αντιρρήσεις στις 27 Aπριλίου 2012.

Ο κατάλογος που εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέχει 222 ισχυρισμούς, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν 500 εγγραφές από τον ενοποιημένο κατάλογο. Περισσότερες από 1600 αυτών των εγγραφών δεν θα εγκριθούν. Για τις υπόλοιπες, η διαδικασία έγκρισης είναι στο στάδιο περάτωσής της. Ανήκει στην αρμοδιότητα των αρχών των κρατών μελών για την επιβολή των κανόνων σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων υγείας.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ισχυρισμούς υγείας:


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Μητρώο:

Βλέπε επίσης:

Αρμόδιοι επικοινωνίας :
Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)
Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ζέα

Πρόσθετα τροφίμων - αριθμοί Ε

Βιταμίνη C