Πρόστιμα ΕΦΕΤ συνολικού υψους 299.500 Ευρώ

Με το τελευταίο δελτίο τύπου (18/05/2009) ο ΕΦΕΤ ανακοινώνει την επιβολή προστίμων συνολκικού ύψους 299.599 ευρώ σε 45 επιχειρήσεις τροφίμων.

Κατά τους ελέγχους του ΕΦΕΤ βρέθηκε ότι οι επιχειρήσεις αυτές κατείχαν τρόφιμα μη κανονικά, νοθευμένα, μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση ή μη συμμορφούμενα στις προδιαγραφές καταλληλότητας και κανονικότητας.

Επίσης, σε κάποιες από αυτές, παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τις υγειονομικές διατάξεις.

λέξεις κλειδιά: ΕΦΕΤ, πρόστιμο, προστιμο

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ζέα

Φώσφορος

Σίδηρος