Αναζήτηση στο ιστολόγιο

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009

Πρόστιμα ΕΦΕΤ συνολικού υψους 299.500 Ευρώ

Με το τελευταίο δελτίο τύπου (18/05/2009) ο ΕΦΕΤ ανακοινώνει την επιβολή προστίμων συνολκικού ύψους 299.599 ευρώ σε 45 επιχειρήσεις τροφίμων.

Κατά τους ελέγχους του ΕΦΕΤ βρέθηκε ότι οι επιχειρήσεις αυτές κατείχαν τρόφιμα μη κανονικά, νοθευμένα, μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση ή μη συμμορφούμενα στις προδιαγραφές καταλληλότητας και κανονικότητας.

Επίσης, σε κάποιες από αυτές, παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τις υγειονομικές διατάξεις.

λέξεις κλειδιά: ΕΦΕΤ, πρόστιμο, προστιμο

Δεν υπάρχουν σχόλια: