Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού 2014
Η 16η Οκτωβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού (World Food Day) από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού εορτάστηκε το 1981.

Οι βασικοί στόχοι που προωθούνται μέσω από την παγκόσμια ημέρα και τις δράσεις που τη συνοδεύουν είναι
  •  να δοθεί έμφαση και προώθηση στις καλλιέργειες τροφίμων τόσο από κράτη/κυβερνητικούς φορείς όσο και από μη κυβερνητικούς φορείς, 
  • να τονωθούν οι υποανάπτυκτες χώρες
  • να ενισχυθεί η συμμετοχή των καλλιεργητών της γης-ειδικότερα των μη προνομιούχων- στη λήψη αποφάσεων και η συμμετοχή σε δράσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους
  • να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κόσμου για το πρόβλημα της πείνας που υπάρχει σε όλο τον κόσμο
  • να φτάσουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες
  • και γενικά να αυξηθεί το αίσθημα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών και να συμμετέχουν από κοινού στον αγώνα κατά της πείνας και της φτώχειας.
Φέτος , η Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού έχει ως κεντρικό θέμα την οικογενειακή γεωργία και τη δυνατότητα που έχει να εξαλείψει την πείνα καθώς και να διατηρήσει τους φυσικούς πόρους της γης.

Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι το 2014 έχει οριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως Διεθνές Έτος Οικογενειακής Γεωργίας.

Τι είναι η οικογενειακή γεωργία;

Οικογενειακή γεωργία είναι η οργανωμένη δραστηριότητα σε τομείς του πρωτογενούς τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοπονία κλπ) που πραγματοποιείται με τη συνεργασία μελών της ίδιας οικογένειας.


Γιατί είναι σημαντική; 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων , η οικογενειακή γεωργία συμβάλλει στην εξάλειψη της πείνας, στη διατήρηση παραδοσιακών τροφίμων καθώς και της βιοποικιλότητας, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, ειδικά όταν αυτή συνδυάζεται με στοχευμένες πολιτικές που προάγουν την ευημερία και την κοινωνική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. 

Οι στόχοι της Παγκόσμιας Ημέρας Επισιτισμού 2014

  • να αναγνωριστεί και να υποστηριχτεί η συμβολή οικογενειακών αγροκτημάτων στην εξάλειψη της παγκόσμιας πείνας, στη μείωση της φτώχειας στις αγροτικές περιοχές, στην διατήρηση των φυσικών πόρων 
  • να προωθήσει το διάλογο σε διεθνές, τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο για τους αγρότες/κτηνοτρόφους/αλιείς κλπ  στις οικογενειακές φάρμες και τους μικροϊδιοκτήτες γης.
  • να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για διάλογο και να προωθήσει τις συνεργασίες ανάμεσα σε οργανώσεις οικογενειακών αγροκτημάτων, κοινωνικών δομών αλλά και εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα. 

ΒΑΣΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 

Τα οικογενειακά αγροκτήματα είναι η κύρια μορφή γεωργίας και κτηνοτροφίας στις ανεπτυγμένες και υπό ανάπτυξη χώρες

Τα μέλη των οικογενειακών αγροκτημάτων είναι σημαντικό κομμάτι της λύσης ώστε ο κόσμος να είναι απαλλαγμένος από φτώχεια και πείνα.

Τα οικογενειακά αγροκτήματα μπορούν να αποδώσουν καλύτερα όταν είναι σε ισχύ οι κατάλληλες περιβαλλοντικές πολιτικές. Επίσης βασικός στόχος είναι να υπάρχει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της λειτουργίας καθώς και πολιτικές για την ευημερία και προστασία της οικογένειας μέσα στο αγρόκτημα. 


 ©FAO/Riccardo Gangale


Το άρθρο βασίζεται σε πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Γεωργίας 


Σχετικοί σύνδεσμοι
Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού 2012 - ΔΤ Ένωσης Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδας
Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού 2013  -ΔΤ Ένωσης Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδαςλέξεις κλειδιά : παγκόσμια ημέρα διατροφής, παγκοσμια ημερα διατροφης, παγκόσμια ημέρα επισιτισμού, παγκοσμια ημερα επισιτισμου, ΟΗΕ, ΦΑΟ, FAO, UN, world food day 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ζέα

Σίδηρος

Βιταμίνη C