Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2013

Πρόσκληση για τη συμμετοχή σε Πρόγραμμα Παρέμβασης σε όλη την οικογένεια για την αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση για συμμετοχή σε Πρόγραμμα Παρέμβασης σε όλη την οικογένεια για την αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας, που θα πραγματοποιηθεί από τη Μονάδα Διατροφής του Ανθρώπου, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

Περιθώρια υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 15-03.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Εικόνα
Λάβαμε και προωθούμε το παρακάτω δελτίο τύπου-πρόσκληση σε διαγωνισμό ποιότητας ελαιολάδο, που θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της έκθεσης ελιάς και ελαιολάδου "Ελαιοτεχνία"


Δελτίο τύπου
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ, ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε το 2008 και βράβευσε για 4 συνεχόμενους διαγωνισμούς τα καλύτερα ελαιόλαδα από κάθε μέρος της Ελλάδας. Αυτήν την χρονιά (1-3 Μαρτίου 2013) θα πραγματοποιηθεί ο 5ος Διαγωνισμός ποιότητας ελαιολάδου. Στην 5η επανάληψή του αποφασίσαμε να διεθνοποιήσουμε τον διαγωνισμό-Χρυσό Αριστείον .

ARISTION - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με πολλές επιχειρήσεις από το εξωτερικό, ώστε να στείλουν προϊόντα τους-τυποποιημένες φιάλες ελαιολάδου-και μαζί με τις Ελληνικές συμμετοχές να διαγωνιστούν στο
5ο Χρυσό Αριστείον Διαγωνισμός ποιότητας εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου κατά τις μέρες λειτουργίας της 5ης Ελαιοτεχνία, έκθεση ελιάς και ελαιολάδου.

Το λογότυπο του διεθνή διαγωνισμού ποιότη…

Το επάγγελμα του διαιτολόγου

Μετά από ένα μικρό διάστημα απουσίας, η υποφαινόμενη επιστρέφει στη συγγραφή πιο δυναμικά. Πριν ξεκινήσουμε με νέα και ενδιαφέροντα άρθρα,  θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις για το επάγγελμα που έχω επιλέξει να ασκώ τα τελευταία χρόνια, δηλαδή του διαιτολόγου.

Το παρακάτω κείμενο είναι αναδημοσίευση από την επαγγελματική μου ιστοσελίδα ediatrofi.gr

------------------------------------------------------------- "Τῆς ἰατρικῆς ἐστιν εἴδη πέντε• ἡ μὲν φαρμακευτική͵ ἡ δὲ χειρουργική͵ ἡ δέ διαιτητική͵ ἡ δέ νοσογνωμονική͵ ἡ δὲ βοηθητική• ἡ μἐν φαρμακευτική διά φαρμάκων ἰᾶται τὰς ἀρρωστίας, ἡ δὲ χειρουργικὴ διά τοῦ τέμνειν καὶ καίειν ὑγιάζει͵ ἡ δὲ διαιτητικὴ διά τοῦ διαιτᾶν ἀπαλλάττει τῆς ἀρρωστίας͵ ἡ δὲ νοσογνωμονική διὰ τοῦ γνῶναι τὸ ἀρρώστημα͵ ἡ δὲ βοηθητική διά τοῦ βοηθῆσαι εἰς τὸ παραχρῆμα ἀπαλλάττει τῆς ἀλγηδόνος."


Αριστοτέλης, Περί διαιρέσεων (De divisiones).
Η διατροφή είναι μια πραγματική ανάγκη του ανθρώπου καθώς σχετίζεται άμεσα με την καλή υγεία και ε…